Input:

Lekcija 1.-Komunikacija osnova egzistencije

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

Lekcija 1.-Komunikacija osnova egzistencije

Cilj lekcije:

U prvoj lekciji tečaja donosimo Vam osnovne informacije o komunikaciji, njenim vrstama i oblicima. Doznat ćete kako možete efikasnije koristiti komunikaciju kao alat upravljanja, upoznati probleme i nedostatke u društvenoj komunikaciji te steći osnovni uvid u komunikaciju kao aktivnost i vještinu menadžera.

Sadržaj:

Komunikacija – uvjet bez kojeg se ne može

Komunikacija kao alat upravljanja

Vrste i oblici komunikacije

Problemi i nedostatci u komunikaciji

Komunikacija kao aktivnost i vještina menadžera

Komunikacija kao alat upravljanja

”Svaki čin čovjekova ponašanja, kao reakcija na nešto ili nekoga, već je komunikacija, jer svaka gesta nosi neku (neverbalnu) poruku. Kako ponašanje nema svoje suprotnosti, ne može se ”ne-ponašati“, tj. ne može se ni ”ne-komunicirati“. ” (Paul Watzlawick)

Kao i u mnogim drugim znanostima, postoji više desetaka, pa čak i stotina različitih definicija komunikacije. Riječ komunikacija dolazi od latinske riječi ”communicare”, što u prijevodu znači učiniti zajedničkim, učiniti općim. Komunikacija se odražava kroz prijenos informacija od pošiljatelja prema primatelju. Komunikacija je obično opisana prema 3 glavne dimenzije: sadržaju, formi i cilju. Sadržaj komunikacije i forma kreiraju poruke koje se šalju prema cilju. Cilj može biti sam čovjek, druga osoba ili drugi entitet poput grupe, organizacije ili društva. Temeljni proces komunikacije je stvaranje odnosa, odnosno stvaranje raznovrsnih socijalnih interakcija. Komunikacija je opažanje, očekivanje i postavljanje zahtjeva, a kao takva neizbježna je o kojem god obliku komunikacije se radi. Komunikacija je posebno potrebna za uspostavljanje i provođenje ciljeva, razvoj planova za njihovo ostvarenje, organiziranje ljudskih i drugih resursa na najuspješniji i najdjelotvorniji način. Uspješni komunikacijski procesi u svakoj organizaciji donose uspjeh u upravljanju i poslovanju. Kako bi se izbjegli mogući prekidi i prepreke učinkovitoj komunikaciji mora se stalno raditi na njenom poboljšanju.

Vrste i oblici komunikacije

Postoji nekoliko vrsta komunikacije:

1. interpersonalna komunikacija

2. intrapersonalna komunikacija

3. grupna komunikacija

4. javna komunikacija

5. masovna komunikacija

6. međukulturalna komunikacija

Interpersonalna komunikacija

Interpersonalna komunikacija je komunikacija između najmanje dvoje osobe.

 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: