Input:

Lekcija 11 - Cjeloživotno obrazovanje menadžera

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

Lekcija 11 – Cjeloživotno obrazovanje menadžera

„Ljudi se ne mijenjaju, međutim, ima sve više ljudi novog tipa čija je ljestvica vrijednosti potpuno različita od vrijednosti naše kulture, i čiji način življenja i egzistencije su u raskoraku s prošlošću”.

(C. Rogers)

Permanentno obrazovanje

Svakodnevno se sučeljavamo s novim izazovima i moramo rješavati komplicirane situacije koje donosi sredina u kojoj živimo, a koja se često i naglo mijenja. Ubrzani tempo života oko nas zahtijeva našu profesionalnu mobilnost i sposobnost fleksibilno mijenjati stečene kvalifikacije.

Što očekuje naš poslodavac?

Tvrtka/ kompanija zahtijeva od zaposlenika, a posebno od menadžera, da se brzo, ispravno i bez teškoća orijentiraju u raznim situacijama. Pri tome je važno da se konflikti rješavaju trajno, bez nepotrebnih izmjena i korekcija. Današnje obrazovanje odraslih obuhvaća formiranje socijalnih kompetencija te posebnih znanja i vještina koje imaju značajnu ulogu u međuljudskim odnosima i utječu na zrelost ponašanja pojedinca s drugim ljudima.

U prethodnim lekcijama je bilo govora o sposobnostima komuniciranja, aktivnom slušanju, empatiji, poznavanju načela vođenja ljudi, sposobnosti upravljanja vremenom, načelima pregovaranja, motivaciji, upravljanju timskim radom, konfliktima i stresu.

Na te složene zahtjeve, menadžer može odgovoriti prilagodbom pomoću permanentnog obrazovanja.

Oblici pripreme zaposlenika i menadžera

Tijekom dosadašnjeg razvoja obrazovanja stvoren je sustav obrazovanja odraslih.

Postoje raznoliki oblici obrazovanja. Odabir optimalnog načina obrazovanja ovisi o cilju koji se želimo postići, tematskim područjima, sredini i stručnoj spremi nastavnika-voditelja obrazovnog programa.

Ovisno o metodama koje se primjenjuje u području obrazovanja, organizacijske pripreme i interne strukture , oblici obrazovanja se mogu podijeliti na:

 1. monološke – predavanje, pričanje
 2. dijaloške – „okrugli stolovi”, aktualne tribine, večeri pitanja i odgovora itd.
 3. organizacijske – razmjena iskustava, ekskurzije, hobi grupe, obrazovni tečajevi, seminari, simpoziji, trening, projektni timovi
 4. kombinirani – „žive novine”

a) Monološki oblici se realiziraju uz primjenu metode monologa, s time da predavač prenosi slušateljima svoje znanje. Najčešći monološki oblik je predavanje kojim se predstavljaju strukturirane stručne informacije i spoznaje.

Za razliku od predavanja, drugi monološki tip obrazovnog programa karakterizira slobodniji govor i tzv. epska struktura predaje informacija.

b) Dijalog podrazumijeva predaju spoznaja i informacija kroz direktan ili indirektan razgovor predavača sa sudionicima obrazovnog programa. Uzajamno razmjenjivanje i produbljivanje spoznaja i informacija kroz direktan dijalog omogućava okrugli stol. Sastoji se od uvoda i diskusije. U diskusiji svi sudionici okruglog stola međusobno razmjenjuju i produbljuju svoje znanje, i trude se, kroz razmjenu mišljenja i suprotstavljanje doći do srži predmeta diskusije (problema).

 • - Večer pitanja i odgovora je oblik predaje spoznaja i informacija u kojem sudionici dobivaju odgovore na unaprijed postavljena pitanja iz određenih tematskih područja. Karakteriziran je kao indirektan dijalog predavača sa sudionicima.
 • - Za razliku od „pitanja i odgovora”, tribina aktualnosti donosi odgovore na više aktualnih tema. Ovaj oblik obrazovnog programa karakteriziran je direktnim postavljanjem pitanja predavaču, nakon kratkog uvoda koji traje 10-ak minuta.
 • - Organizacijski oblici sastoje se od monoloških i dijaloških vrsta komunikacije. Konkretno provođenje ovih vrsta obrazovanja zahtijeva, s obzirom na zahtjevnije ciljeve i dulje vrijeme realizacije, i kompliciraniju pripremu i organizaciju.
 • - Razmjena iskustava je oblik koji omogućava razmjenu praktičnih iskustava između djelatnika iz dva razna odjela s istim stručnim usmjerenjem. Ove akcije se obično priređuju u mjestu partnera koji postiže bolju rezultate. Program se sastoji od pregledavanja radnog mjesta „domaćina”, nakon toga svoje prezentacije iznose  predstavnici „domaćina”, a zatim gostiju. Iza toga slijedi diskusija u kojoj se razmjenjuju iskustava i informacije o postignutim rezultatima. Diskusiju vodi moderator, koji u spornim slučajevima funkcionira i kao medijator. Moderator na kraju sumira prikupljene informacije i daje preporuke u zaključku.
 • - Ekskurzija omogućava sudionicima stjecanje znanja i iskustava posredstvom posjete konkretnom radnom okruženju. Riječ uglavnom o jednosmjernom procesu, jer nove informacije stječu samo učesnici ekskurzije. Ekskurzija je organizirana tako da se informativan cilj postiže samim pregledavanjem i posjetom određenom mjestu.
 • - Hobi grupa – u hobi grupama se okupljaju ljudi koji se bave istim hobijima i žele produbiti svoje sposobnosti i znanje u raznim područjima znanosti, tehnike, umjetnosti ili kulturno-društvenog života.
 • - Obrazovni tečaj je oblik obrazovanja koji se sastoji od serije predavanja, vježbi i ekskurzija koji omogućava sudionicima da pod vodstvom predavača steknu znanje i vještine iz određenog područja. Za razliku od drugih oblika obrazovanja, obrazovni tečaj obuhvaća stalno evidentirane članove. Obrazovni tečajevi se organiziraju prema unaprijed utvrđenom cilju.

Postoje dvije kategorije tečajeva:

 1. osnovni tečajevi u kojima sudionici dopunjavaju osnovno obrazovanje ili stječu vještine potrebne za obavljanje nekih praktičnih radova.
 2. posebni tečajevi koji sudionicima daju teoretska i praktična znanja i vještine zbog stručnog usavršavanja u nekom području.

Sve veće značenje dobiva prekvalifikacija za nezaposlene.

 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: