Input:

Lekcija 14.- Krizni menadžment

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

Lekcija 14.- Krizni menadžment

Pojam kriznog menadžmenta

Kriza se kao neplanirani i neželjeni proces javlja u svakom prirodnom, društvenom i misaonom procesu. U poslovanju, kriza je sve ono što može prouzročiti iznenadnu i ozbiljnu štetu zaposlenima, ugledu ili financijskom rezultatu tvrtke. Svaka kriza ima svoje uzroke koje je potrebno identificirati. Uzroci krize mogu biti različite naravi, a najčešće se dijele na vanjske i unutarnje. Vanjski uzroci nastaju izvan organizacije u okolini kao što su prirodne katastrofe, političke i društvene promjene, gospodarske krize, recesija, promjene na tržištu i slično. S druge strane, unutarnji rizici nastaju unutar same organizacije a u njih se ubrajaju loša organizacija rada, loši uvjeti rada, narušeni međuljudski odnosi, korupcija, nepostojanje korporacijske kulture, nedostatak komunikacije itd.

Kriza označuje situaciju opasnosti za opstanak poduzeća. To je neplanirani i neželjeni proces koji je u stanju bitno ugroziti ili u potpunosti onemogućiti razvojne mogućnosti poduzeća. Strateška kriza, situacija kad poduzeću nedostaju potencijali uspjeha, što vodi gubitku konkurentske sposobnosti i/ ili tržišta, što znači gubitak sposobnosti za budući uspjeh u određenim poslovnim područjima.

Upravljanje krizom obuhvaća niz aktivnosti, od preventivnog djelovanja prije pojave krize, preko upravljanja krizom pa sve do učenja novih načina mišljenja i djelovanja povodom krize. Aktivnosti koje se odnose na djelovanje i upravljanje krizom nazivaju se kriznim menadžmentom. Krizni menadžment definira se kao aktivnost usmjerena na ovladavanje situacijom opasnom za opstanak poduzeća, planiranje i provođenje mjera za osiguranje temeljnih ciljeva poduzeća. Krizni menadžment je ključan za uspješan izlazak iz bilo koje krizne situacije u organizaciji.

Simptomi krize poduzeća mogu biti vrlo različiti, to može biti (James, 2007):

• ugrožavanje očuvanja platežne sposobnosti u svakom trenutku;

• nelikvidnost i smanjenje likvidnosti;

• neostvarivanje profita koji omogućuje stvaranje pozitivne ekonomske dodane vrijednosti;

• poslovanje s gubitkom;

• pad profitabilnosti i drugih pokazatelja poslovne uspješnosti;

• smanjivanje veličine prodaje i tržišnog udjela;

• relativna tehnološka inferiornost

Uspješno upravljanje krizom podrazumijeva nekoliko faza:

1. preventivno djelovanje- poduzimanje mjera opreza, prevenciju nastanka krizne situacije;

2. identifikacija krize- je li kriza nastupila, kako ju prepoznati, koje je snage;

3. upravljanje krizom- što učiniti kako bi

 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: