Course content
1Lekcija 1.-Komunikacija osnova egzistencije
2Lekcija 2. - Vođenje razgovora
3Lekcija 3. - Upravljanje ljudima i delegiranje zadataka
4Lekcija 4. - Konflikti i njihovo rješavanje
5Zadaci 5. - Time menadžment
6Lekcija 6. - Vođenje sastanaka i pregovora
7Lekcija 7. - Motivacija
8Lekcija 8. - Efikasno vođenje tima
9Lekcija 9. - Upravljanje promjenama
10Lekcija br. 10 - Stres
11Lekcija 11 - Cjeloživotno obrazovanje menadžera
12Lekcija 12. - Prezentacijske vještine
13Lekcija 13. - Prezentacijske vještine
14Lekcija 14.- Krizni menadžment

 

ON-LINE tečaj Menadžerske vještine
Glavni urednik

Glavni urednik

ON-LINE tečaj namijenjen je menadžerima, direktorima i voditeljima kao i svima ostalima, koji žele usvojiti menadžerske vještine a također profesionalno i osobno rasti

 Što sadržava online tečaj?

             

 • Online tečaj se sastoji od 13 lekcija
 • Svaka lekcija ima uvodni i tekstualni dio
 • Svaka lekcija sadržava zadatke za provjeru znanja i rješenja 
 • Po uspješnom svladavanju svih lekcija dobijete certifikat kao potvrdu Vašeg znanja

Lekcije obrađuju redom sljedeće teme:

                      

 • Sadržaj ON-LINE tečaja:

  1. Komunikacija - osnova egzistencije
   • Komunikacija kao sredstvo upravljanja
   • Vrste i oblici komunikacije
   • Problemi i nedostatci u društvenoj komunikaciji
   • Uvid u neverbalnu komunikaciju
  2. Vođenje razgovora
   • Aktivno slušanje i povratna veza
   • Postavljanje pitanja
   • Razgovor za posao
   • Evaluacijski razgovor
  3. Odlučivanje i delegiranje
   • Vodeći zaposlenik, menadžer, poslovni trener
   • Stil upravljanja i promicanje autoriteta menadžera
   • Ostvarivanje delegiranja zadataka
   • Način prezentiranja odluka
  4. Konflikti na radnom mjestu i njihovo rješavanje
   • Vrste konflikata
   • Upravljanje konfliktima
   • Načini rješavanja konflikata
   • Izglađivanje sporova na radnom mjestu - medijacija (posredovanje u sporovima)
  5. Time management
   • Radni režim
   • Efektivnost i aktivnost
   • Stilovi menadžerskog ponašanja
   • Kontrolne zabilješke menadžera
  6. Vođenje konzultacija i sastanaka
   • Plan i vođenje konzultacija
   • Plan i vođenje poslovnog sastanka
   • Proces pregovaranja
   • Savjeti prilikom pregovaranja
  7. Motivacija
   • Motivacija, efikasnost i zadovoljstvo zaposlenika
   • Stimulacija radne motivacije i efikasnosti zaposlenika
   • Novčana motivacija, nenovčana motivacija, motivacijski program
   • Vrednovanje samog sebe, pozitivno razmišljanje i određivanje ciljeva
  8. Efektivno vođenje tima
   • Međuljudski utjecaji
   • Radna grupa
   • Tim i timski rad
   • Efektivnost grupnog odlučivanja
  9. Upravljanje promjenama u timu i organizaciji
   • Proces promjene
   • Savladavanje otpora prema promjenama
   • Krivulja proživljavanja promjene
   • Poticaji - snage koje dovode do promjene
  10. Stres
   • Stres njegovi uzroci i oblici
   • Načini u borbi protiv stresa
   • Savladavanje stresa
   • Duševna higijena
  11. Daljnje usavršavanje menadžera
   • Osobnost menadžera
   • Oblici pripreme menadžera
   • Metode orijentirane na praksu
   • Najvažnije teme edukacije za menadžere
  12. Prezentacija
   • Značaj i priprema prezentacije
   • Vrste prezentacija
   • Struktura prezentacije, objašnjavanje sadržaja
   • Rad sa publikom
  13. Imidž menadžera
   • Značaj izgleda
   • Tradicionalno poslovno odijevanje
   • Neverbalna komunikacija

Koje su prednosti online tečaja?

 • brz i jednostavan način učenja,
 • aktualnost sadržaja,
 • mogućnost ponavljanja lekcija
 • mogućnost samostalnog studiranja na mjestu i u vrijeme prema Vašem izboru,
 • vraćanje na stare lekcije po potrebi,
 • vježbanje znanja pomoću kratkih testova na kraju svake lekcije,
 • vježbanje slušanja i razumijevanja pomoću audio snimaka,
 • dobivanje certifikata o završenom tečaju

Kako će se odvijati online tečaj?

 • svaki korisnik ima svoje korisničke podatke s kojima pristupa lekciji
 • nove lekcije stižu na email u intervalima od 1,3 ili 7 dana
 • prednost je što za svaku novu lekciju dobijete i obavijest na email adresu
 • lekcijama možete pristupati unutar godinu dana


NARUDŽBA 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: